Provozní řád squashového centra

Provozní řád sportovního centra SQUASH – HAŠTAL

Vážení zákazníci,
nacházíte se ve sportovní centru Squash Haštal kde pro Vás máme připravenu celou řadu nabídek a služeb. Náš zákazník je host se vším všudy respektujeme vždy jeho práva, avšak na druhé straně preferujeme respektování společných pravidel a povinností.
Jestliže se na takovýchto pravidlech shodneme a jak Vy, tak i my budeme tato pravidla, vtělená do následujícího „Provozního řádu“, pečlivě dodržovat, jsme přesvědčeni, že budete od nás odcházet spokojeni, ba co víc, že se k nám budete i rádi vracet.

1. Způsob registrace a objednávky

a) Zákazník může rezervovat až 2 hodiny na jednom kurtu nebo 2 kurty na jednu hodinu, bez složení zálohy a to až na 7 dnů předem. Záloha na více kurtů nebo hodin je 50% z celkové částky. Záloha je vratná v případě zrušení rezervace nejpozději 48 hodin před rezervovaným termínem a časem.
b) V čas své rezervace má zákazník právo na uvolnění kurtu. Čistý čas jedné objednané hodiny je 60 minut. Nepřijde-li zákazník na předem objednanou hodinu včas, má provozovatel právo po 15 minutách pronajmout tento kurt jiné osobě.
c) V případě nutnosti má zákazník právo svoji objednávku zrušit avšak nejpozději do 24 hodin před rezervovaným časem. Při pozdním zrušení rezervované hodiny má provozovatel právo účtovat si stornopoplatek 50% z  ceny rezervované služby. Upozornění : na storno se studentská cena ani žádné jiné slevy nevztahuje ! V případě neomluvení hodiny a nedostaví-li se zákazník v uvedený čas ke hře má provozovatel právo si účtovat stornopoplatek 100% z konečné ceny.
d) V rámci zkvalitnění našich služeb jsou prostory squashcentra monitorovány kamerovým systémem se záznamem a telefonní hovory nahrávány.
e) Provozovatel má právo vykázat z prostoru sportovního centra osoby, které odmítají nebo i v minulosti odmítli zaplatit útratu nebo stornopoplatek.

2. Pokyny pro pobyt na squashovém kurtu
a) Před vstupem na kurt si pečlivě přečtěte doporučení „Pokyny a pravidla pro používání kurtů squash“. Prosíme zákazníky  o dodržování pokynů služby a vedení sportovního centra. Jde především o používání správného vybavení pro hru na squashovém kurtu.
b) Vstup na kurt je možný pouze v sálové obuvi k tomuto účelu určené se světlou podrážkou. V případě nedodržení těchto pokynů nebude zákazník vpuštěn na kurt. Dojde-li přesto ke znečištění kurtu vinou použití nesprávné obuvi, bude k celkové ceně jeho objednávky účtován poplatek 1000,-Kč za uvedení squashového kurtu do původního stavu. Vhodné vybavení si lze zapůjčit či zakoupit na recepcích v našem sportovním centru.
c) Po vstupu na squashový kurt za sebou vždy opatrně zavřete skleněné dveře.
d) V průběhu hry dbejte na bezpečnost svoji i svého spoluhráče. Vítězství je příjemné, ale zdraví je přednější ! (nehraj míč z otočky, bezhlavě a nenastřeluj spoluhráče; míček sleduj bedlivě, ale nedívej se přímo dozadu – úrazy oka nastřelením míčem jsou velmi nebezpečné a mohou mít trvalé následky; před hrou se vždy pečlivě rozcvič). Pro Vaši pohodu a správnou a bezpečnou hru doporučujeme nahlédnout do Pravidel hry squash, které jsou vždy k dispozici na recepci sportovního centra.
e) Doporučujeme použití ochranných brýlí ( pro juniory je použití brýlí povinné!). Ochr.brýle si lze na recepci zapůjčit nebo zakoupit .
f) Hráči hrají na vlastní nebezpečí !!! Provozovatel sportovního centra nenese odpovědnost za úraz způsobený hrou či pobytem na kurtu nebo při dalších činnostech v rámci celého sportovního centra !!!
g) Zadní skleněná stěna je určena VÝHRADNĚ !, pro odraz míčku.Jakékoli odrážení od skleněné stěny nebo narážení do ní je přísně zakázané !!! V případě poškození skleněné stěny bude na osobě, která poškození způsobila , uplatňována náhrada v plné výši podle fakturace dodávky a montáže nového skla (cca 100.000,-Kč) a dalších nákladů s výměnou skla souvisejících.
h) Projevy radosti, zklamání či jiné emoce projevujte mírně s ohledem na další zákazníky.
i) Provozovatel či služba má právo vykázat z prostorů sportovního centra osoby neupravené, opilé nebo jinak nezpůsobilé k hraní nebo pobytu ve sportovním centru. Také zákazník, který hlasitým či vulgárním způsobem narušuje atmosféru sportovního centra může být vykázán ze sportovního centra bez náhrady.
j) Při poškození vypůjčené rakety má provozovatel či služba právo žádat po zákazníkovi úhradu části ceny rakety 500,-Kč/raketu. Zákazník je povinen tuto částku uhradit současně s úhradou své útraty.
k) Pro Vaše pohodlí zajišujeme pro Vás vyplétání raket u externího dodavatele, proto Vás prosíme o pečlivé vyplnění zadávacího formuláře. Záruku neseme pouze za kvalitu provedené práce (lze uznat pouze rozpletení výpletu, prasknutí výpletu nebo rakety není oprávněná reklamace)

3. Pokyny pro užívání služeb mimo kurty
a) při příchodu na recepci vždy nahlaste jméno, pod kterým byla rezervace objednána
b) od služby obdržíte klíček od skříňky v šatně, který před ukončením Vašeho pobytu při platbě útraty (před odchodem), odevzdáte na recepci zpět do rukou služby
c) Cenné předměty (mobilní telefony, šperky nebo větší hotovost apod.) je nutné uschovat do malých skříněk, pod dohledem obsluhy a kamerového systému. Využijte této možnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za ztracené či odcizené předměty, které nebyly uschovány do těchto speciálně uzpůsobených skříněk..

4. Další služby v našem sportovním centru
jsou: fitness s kardiozónou, wallyball, sauna a box. Každá zmíněná služba má vyhrazen svůj vlastní prostor . Při vstupu do těchto prostor si vždy pečlivě pročtěte pokyny a pravidla, která jsou pro využití těchto služeb závazná. Nerespektování těchto pravidel nebo jejich svévolné porušování má za následek vyloučení z možnosti využívat tyto služby. Vždy dbejte pokynů provozovatele či služby a pokud Vám nejsou některé body pravidel jasné, neostýchejte se služby zeptat, aby nedošlo k nedorozumění.
Dbejte především na své zdraví a bezpečnost svoji i ostatních návštěvníků. Naše sportovní centrum jste přišli navštívit za účelem sportovat a aktivně posílit své fyzické i duševní schopnosti. Po Vašem výkonu by se měl dostavit příjemný pocit úlevy a pohody.
To je náš cíl !!!

Zákazník se rezervováním kurtu nebo jinou objednávkou služeb poskytovaných sportovním centrem SQUASH-HAŠTAL
zavazuje dodržovat tento „Provozní řád“.

Děkujeme za Vaši důvěru i za pochopení a přejeme Vám příjemný pobyt v našem sportovním centru.

 

Vedení sportovního centra SQUASH – HAŠTAL :

Ing. Ladislav Krpálek In – Tec
mob.: 602 311 559
 

Rezervace | přihlášení